E premte, 7 Tetor, 2022

CATEGORY

INFOGRAFIKA

INFOGRAFIKË/ INFLACIONI NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMORË

Nga vendet e Ballkanit Perënidmorë, shaklla më e lartë e inflacionit ështe në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa shkalla më e ulët në Shqipëri. Në Maqedoni...

INFOGRAFIKË/ SA ËSHTË SHTREJTUAR ENERGJIA ELEKTRIKE PËR AMVISËRITË NË 6- MUJORIN E PARË TË KËTIJ VITI NË RAPORT ME 6 MUJORIN E FUNDIT TË...

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në gjysmën e parë të vitit 2022, çmimi mesatar i energjisë elektrike për amvisëritë në Republikën...

SA ËSHTË SHPORTA E KONSUMIT MINIMAL NË VENDET BALLKANIN PERËNDIMORË, DHE SI ËSHTË NË RAPORT ME PAGËN MESATARE?

Shporta e konsumit minimal nënkupton burimin minimal financiar që i nevojiten një familje mesatare prej katë antarësh . Në përgjithësi, ajo llogaritet nga sindikatat dhe...

INFOGRAFIKË/ SA ËSHTË SHPORTA MINIMALE E KONSUMIT NË KORRIK 2022, DHE SI KA QENË NË VITET E KALUAR NË MAQEDONINË E VERIUT?

Shporta e konsumit është një tregues mjaft i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të çdo vendi. Ajo tregon qartë nivelin e mirëqenies së qytetarëve. Në...

INFOGRAFIKË/ QYTETARËT E SHQIPËRISË ME PËRQINDJEN MË TË ULËT NË EUROPË TË QYTETARËVE QË BESOJNË NË BOTËN TJETËR

Në hartë më poshtë shohim përqindjen e popullatës së shteteve të Europës, se sa ata besojnë në jetë pas vdekjes. Shqipëria është vendi me...

Latest news