E martë, 31 Janar, 2023

INFOGRAFIKË/ SA LEJE NDËRTIMI JANË MIRATUAR NËNTOR TË VITI 2022, DHE SI ËSHTË RAPORTI ME NËNTORIN E 2021 NË NIVEL NACIONAL?

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në nëntor 2022 janë dhënë 354 miratime për ndërtimi, që është 12.8% më pak krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë.
Sipas lejeve të lëshuara për ndërtim, vlera e parashikuar e objekteve është 8 935 801 mijë denarë që është 6.7% më pak krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë.

Të fundit