E enjte, 1 Dhjetor, 2022

RIMËKËMBJE E EKONOMISË PAS TRONDITJES NGA PANDEMIA, KONSUMI FAMILJAR SATAGNON

Produkti i Brendshëm Bruto i Maqedonisë është rritur për 2.4 për qind në tremujorin e parë të 2022, pas një rritjeje prej 2.3 për qind në periudhën e mëparshme, ndërsa ekonomia vazhdon të rimëkëmbet nga tronditja pandemike. Kontributi i rëndësishëm ka ardhur nga formimi i kapitalit bruto 38.6 për qind kundrejt 21.2 për qind në tremujorin paraprak. Ndërkohë, rritja është ngadalësua për konsumin familjar 4.9 për qind kundrejt 5.7 përqind

Shkruan: Enis Shaqiri

Sot treguesi më i saktë i rritjes së korrupsionit në botë është Organizata joqeveritare ndërkombëtare IKP (Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit).  Indeksi i perceptimit të korrupsionit për Maqedoninë e Veriut shënon 39 pikë nga 100 të raportuar nga Transparency  International.

Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik, duke përdorur një metodologji pikësh, sipas së cilës zero tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri.

Produkti i Brendshëm Bruto i Maqedonisë është rritur me 2.4 për qind nga viti në vit në tremujorin e parë të 2022, pas një rritjeje prej 2.3 për qind në periudhën e mëparshme, ndërsa ekonomia vazhdon të rimëkëmbet nga tronditja pandemike. Kontributi i rëndësishëm erdhi nga formimi i kapitalit bruto 38.6 për qind kundrejt 21.2 për qind në tremujorin e katërt. Ndërkohë, rritja u ngadalësua si për konsumin familjar 4.9 për qind kundrejt 5.7 për qind, po ashtu edhe për shpenzimet qeveritare 0.5 për qind kundrejt 6.5 për qind.
Gjithashtu, kërkesa e huaj neto kontribuoi negativisht pasi eksportet u rritën me 11.1 për qind në vit kundrejt 1.8 për qind në tremujorin e katërt, ndërsa importet u rritën me një rritje më të shpejtë prej 24.4 për qind kundrejt 13.5 për qind.

Ndërkaq, shkalla e papunësisë në RMV është ulur në 14,50 për qind në tremujorin e dytë të vitit 2022 nga 14,80 për qind sa ishte në tremujorin e parë të vitit 2022.

Të lidhura E fundit E mëparshme Njësia Referenca
Shkalla e papunësisë 14.50 14.80 për qind Qershor 2022
Personat të Papunë 117680.00 119699.00   Qershor 2022
Personat e Punësuar 694376.00 691498.00   Korrik 2022
Pagat 47590.00 47634.00 MKD/muaj Qershor 2022
Pagat në Prodhimtari 41282.00 41026.00 MKD/muaj Qershor 2022
Norma e Punësimit 47.32 47.10 për qind Qershor 2022
Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore 55.34 55.30 për qind Qershor 2022

 

Në Maqedoninë e Veriut, kategoria më e rëndësishme në indeksin e çmimeve të konsumit është ushqimi dhe pijet joalkoolike 40,9 për qind e peshës totale. Banesat dhe shërbimet komunale zënë 13.8 për qind, transporti 7,9 për qind, veshje  7 për qind, restorantet dhe Hotelet për 5.5 për qind dhe mobilje, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje 5.4 për qind. Mallra dhe shërbime të ndryshme; pije alkoolike dhe duhan, shëndeti, komunikimi, rekreacioni dhe kultura e edukimi përbëjnë 19.5 për qind të mbetur të vëllimit total.

Të lidhura E fundit E mëparshme Njësia Referenca
Norma e inflacionit 16.80 16.00 për qind Gusht 2022
Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI 138.04 135.49 Pikë Korrik 2022
Deflatori i PBB-së 106.10 100.90 për qind Dhjetor 2021
Inflacioni i ushqimit 25.10 23.60 për qind Gusht 2022
Çmimet bazë të konsumit 134.52 132.10 Pikë Korrik 2022
Ndryshim i Çmimeve të Prodhuesit 18.00 19.60 për qind Korrik 2022
Norma bazë e inflacionit 13.30 12.30 për qind Korrik 2022

 

Çmimet e Prodhuesit 139.40 139.10 pikë Qershor 2022

 

Të fundit