E mërkurë, 28 Shtator, 2022

ANALIZË/ SI KA NDRYSHUAR EKONOMIA NË MAQEDONINË E VERIUT NGA 2011- 2021?

Shkruan: Lorik Idrizi

Kjo analizë përfshinë dy dimnesione: dimensionin e shkallës së rritjes ekonomike dhe dimensionin demografik që realisht implikohet në përllogartijet e zhivllimeve ekonomike dhe sociale.

Në asnjë rast këto zhivllime nuk mund t’i shohim jashtë këtij konteksti, që nënkupton ndërlidhjen e këtyre dy dimensioneve, të cilat japin pasqyrë reale të zhvillimit ekonomik dhe social dhe të ndërvarësisë me elementet demografike.

Gjatë këtij 10-vjeçari GDP-ja (Bruto Prodhimi Vendor) është rritur nga 464.186 milionë denarë në 723.239 milionë denarë, apo për 4%.

Kostoja e jetesës për ketë dhjetëvjeçar, ndërkohë, është rritur për është 3.2%.

Numri i papunsisë për një dekadë është ulur nga 31% në 15.7%, por bashkë me numrin e papunsisë ka një rënie edhe të numrit të përgjitshëm të banorëve – nga 2.059.794 në 1.836.713 banorë.

Më poshtë,  nëpërmjet ilustrimeve grafike, shohim se si kanë ndryshuar të gjitha parametrat ekonomikë dhe demografikë gjatë këtij dhjetëvjeçari.

Rritja e GDP-së 

Në infografikën më psohtë shohim se vlera e Bruto Prodhimit Vendor për një dekadë është dyfishuar, nga 464.186 milionë denarë (7.547.739 Euro) në 723.239 milionë denarë (11.759.983 Euro), ndërsa në vitin 2016 ishte 594.795 milionë denarë (9.671.463 Euro).

Përqindja e rritjes reale të GDP-së në periudhën  

Në inforgafikën më poshtë shohim se në dhjetëvjeçarin e fundit kemi një rritje reale të GDP- së prej 4%.

Shkalla e rritjes së kostos së jetesës 

Kostoja e jetesës në vitin 2011 ka qenë 3.9%, kurse në vitin 2021 3.2%.

Indeksi i prodhimit industrial  

Ndryshimi i numrit i popullsisë 

Shkalla e përqindjes së papunsisë 

 

 

 

 

 

Të fundit