E enjte, 29 Shtator, 2022

INFOGRAFIKË/ SA ËSHTË SHPORTA MINIMALE E KONSUMIT NË KORRIK 2022, DHE SI KA QENË NË VITET E KALUAR NË MAQEDONINË E VERIUT?

Shporta e konsumit është një tregues mjaft i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të çdo vendi. Ajo tregon qartë nivelin e mirëqenies së qytetarëve. Në varësi të minimumit jetik dhe madhësisë së pagës minimale, të cilat vendosen nga shteti, përbërja e shportës së konsumit është e ndryshme.

Në Maqedoninë e Veriut shporta e kosnumit minimal për një familje përbëhet nga : Ushqimi dhe pijet, banimi, higjiena, transporti, veshëmbathja, kultura dhe kosotja shëndetësore.

Në infografikën e paraqitur më poshtë e shhohim ndryshimin e Shportës minimale të konsumit gjatë periudhës korrik 2017- korrik 2022 në vlerë denari.

 

Të fundit