E martë, 16 Gusht, 2022

I TËRË BALLKANI PERËNDIMOR PËRBËN AFËR 3% TË POPULLËSISË SË PËRGJISHME TË BE-SË

Autor: Lorik Idrizi

I gjithë Ballkani perëndimor me afër 18 milionë banorë përbën afër 3% të popullësisë së përgjithshme të Bashkimit Evropian (BE). Vetëm Serbia përbën 1.5% të popullësisë së BE-së, ndërsa Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria, Mali i Zi Bosnja e Hercegovina përbëjnë nën 1% të popullësisë.

E vetmja Turqia përbëbn një përqindje të konsiderueshme të popullësisë së BE-së.

Për më shumë, më poshtë keni infokrafikën e KDP-së:

 

Të fundit