E mërkurë, 1 Shkurt, 2023

INFOGRAFIKË / SA PARA SJELLIN MËRGIMTARËT E MV, KOSOVËS DHE SHQIPËRISË?

Shqipëria dhe Kosova marrin nga 1.5 miliardë dollarë në vit nga transferimet e mërgimtarëve dhe personave me punë të përkohshme jashtë vendit, raporton KDP.

 

Por, numri i mërgimtarëve nga Shqipëria dhe Kosova është shumë më i madh sesa ai i MV.

Transferet personale përbëhen nga të gjitha transferimet aktuale në të holla ose në natyrë të bëra ose të marra nga familjet rezidente kurse të dhëna nga familjet jorezidente. Transferimet personale përfshijnë të gjitha transferimet aktuale ndërmjet individëve rezidentë dhe jorezidentë. Të dhënat janë në dollarë amerikanë aktualë. Remitancat personale përfshijnë transferime personale dhe kompensime të punonjësve. Transferet personale përbëhen nga të gjitha transferimet aktuale në kesh ose bankare të bëra ose të marra nga familjet rezidente. Transferimet personale përfshijnë të gjitha transferimet aktuale ndërmjet individëve rezidentë dhe jorezidentë. Kompensimi i punonjësve i referohet të ardhurave të punëtorëve kufitarë, sezonalë dhe të tjerë afatshkurtër që janë të punësuar në një ekonomi ku nuk janë rezidentë dhe të rezidentëve të punësuar nga subjekte jorezidente.

Të fundit